אתה יכול להשתמש בטופס זה כדי להעלות תמונות של החלק הקדמי והאחורי של כרטיס הביטוח שלך. אנו נוסיף זאת לתרשים המטופלים שלך.