אגרות - אגרות הפלה, אגרות למניעת הריון ודמי שירותי ג'ין ב VA

אגרות - דמי הפלה, אגרות למניעת הריון, ודמי שירותי ג'ין ב- VA במרכז הבריאות פולס צ'רץ '.