תעודת הנדסה המנורה של עדד [pdf]

תעודת אמנסיפאדו של מנור דה אדאד [pdf]a FCHC