1. בקש תור
2. Completar el papeleo para la admisión
3. Información sobre sus servicios médicos

Gracias por completar tu papeleo.

  • La hora de su cita solicitada será confirmada por correo electrónico o por telefono dentro de los 2 días posteriores a la solicitud de su cita por uno de nuestros educadores de salud.
  • Cuando llegue a su cita, tendrá la oportunidad de revisar sus פורמולריו דה אדמיסיון עם אחד מחנך דה סאלוד y firmarlos.
  • זמן הפגישה המבוקש שלך יאושר באמצעות דוא"ל או בטלפון תוך יומיים ממועד בקשת הפגישה שלך על ידי אחד ממחנכי המטופלים שלנו.
  • Durante su cita de registro, tendrá la oportunidad de programar su procedimiento de aborto.
  • כשתגיע לפגישה שלך תהיה לך הזדמנות לבדוק את טפסי הצריכה שלך עם מחנך מטופלים ולחתום עליהם.

Gracias por confiar en nosotros con su bienestar, y esperamos brindarle la mejor atención.

מרכז הבריאות של כנסיית פולס

703-532-2500