חדשות מרכז הבריאות של כנסיית פולס

לאחר הפלה בריאות רוחנית נשים רבות סקרנות לגבי בריאות רוחנית לאחר הפלה. מכיוון שהריון לא צפוי יכול לגרום לך [...]