קבלת ההחלטה לגבי הפלה

קבלת ההחלטה לגבי הפלה במרפאת הפלות של פולס Church Healthcare.