חדשות מרכז הבריאות של כנסיית פולס

משאבים מצוינים לבריאות האישה הכללית

זיהוי שבץ מוחי

נוירולוגים אומרים שאם הם מגיעים לקורבן שבץ תוך 3 שעות הם יכולים להפוך לחלוטין את ההשפעות של אירוע מוחי. המפתח הוא זיהוי ומאובחן של אירוע מוחי.

זכור את ארבעת השלבים הבאים: STRS

  • S - בקש מהאדם לחייך
  • T - בקש מהאדם לשוחח ולדבר משפט פשוט באופן קוהרנטי, כמו "זה היום שטוף שמש."
  • R - בקש ממנו או ממנה להעלות את שתי הידיים
  • S - הוצא את לשונך. אם הלשון 'עקומה', או הולכת לצד זה או אחר, ייתכן שהאדם עבר שבץ מוחי
  • אם הוא או היא מתקשים עם כל אחד ממשימות אלה, התקשר מיד למספר החירום 911 ותיאר את הסימפטומים בפני השולח.