חדשות מרכז הבריאות של כנסיית פולס

קואליציה דתית לבחירת הרבייה

הקואליציה הדתית לבחירת רבייה כוחה המוסרי של הדת להגן ולקדם את בריאות הרבייה

#