חדשות מרכז הבריאות של כנסיית פולס

אמונה בקול תומך דתי ורוחני רחום

אמונה בקול תמיכה דתית ורוחנית חומלת לחולי הפלות

#